Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Mạch chọn sóng của một máy thu vô tuyến điện gồm một tụ điện có điện dung C = 0,2 nF và cuộn cảm có độ tự cảm L = 30 μH. Mạch dao động trên có thể bắt được sóng vô tuyến thuộc dải

Câu 703263: Mạch chọn sóng của một máy thu vô tuyến điện gồm một tụ điện có điện dung C = 0,2 nF và cuộn cảm có độ tự cảm L = 30 μH. Mạch dao động trên có thể bắt được sóng vô tuyến thuộc dải

A. sóng trung.

B. sóng ngắn.

C. sóng cực ngắn.

D. sóng dài.

Câu hỏi : 703263
Phương pháp giải:

Lý thuyết về phân loại sóng vô tuyến.

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Bước sóng của sóng mà mạch có thể bắt được là:

  \(\lambda  = 2\pi c\sqrt {LC}  = 2\pi {.3.10^8}\sqrt {0,{{2.10}^{ - 9}}{{.30.10}^{ - 6}}}  \approx 146\left( m \right)\)

  Mạch dao động trên có thể bắt được sóng vô tuyến thuộc dải sóng trung.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

>> Lộ Trình Sun 2025 - 3IN1 - 1 lộ trình ôn 3 kì thi (Luyện thi TN THPT & ĐGNL; ĐGTD) tại Tuyensinh247.com. Đầy đủ theo 3 đầu sách, Thầy Cô giáo giỏi, 3 bước chi tiết: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng đáp ứng mọi kì thi.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com