Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Phản ứng hạt nhân nào dưới đây không phải là phản ứng nhiệt hạch?

Câu 703272: Phản ứng hạt nhân nào dưới đây không phải là phản ứng nhiệt hạch?

A. \(_1^1H + _1^2H \to _2^3He.\)

B. \(_1^2H + _1^3H \to _2^4He + _0^1n.\)

C. \(_2^4He + _7^{14}N \to _8^{17}O + _1^1H.\)

D. \(_1^2H + _1^2H \to _2^4He.\)

Câu hỏi : 703272
Phương pháp giải:

Lý thuyết về phản ứng nhiệt hạch.

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Phản ứng hạt nhân không phải phản ứng nhiệt hạch là:

  \(_2^4He + _7^{14}N \to _8^{17}O + _1^1H.\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

>> Lộ Trình Sun 2025 - 3IN1 - 1 lộ trình ôn 3 kì thi (Luyện thi TN THPT & ĐGNL; ĐGTD) tại Tuyensinh247.com. Đầy đủ theo 3 đầu sách, Thầy Cô giáo giỏi, 3 bước chi tiết: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng đáp ứng mọi kì thi.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com