Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Đọc đoạn trích:

(1) Lòng tự tin thực sự không bắt đầu bởi những gì người khác có thể nhận ra như gia thế, tài năng, dung mạo, bằng cấp, tiền bạc, quần áo... mà nó bắt đầu từ bên trong bạn, từ sự BIẾT MÌNH. Biết mình có nghĩa là biết điều này: Dù bạn là ai thì bạn cũng luôn có sẵn trong mình những giá trị nhất định. [...]

(2) Bạn có thể không thông minh bẩm sinh nhưng bạn luôn chuyên cần và vượt qua bản thân từng ngày một. Bạn có thể không hát hay những bạn là người không bao giờ trễ hẹn. Bạn không là người giỏi thể thao nhưng bạn có nụ cười ấm áp [...]. Chắc chắn, mỗi một người trong chúng ta đều được sinh ra với những giá trị có sẵn. Và chính bạn, hơn ai hết, trước ai hết, phải biết mình, phải nhận ra những giá trị đó.

(3) Hơn thế nữa, nếu bạn thực sự tự tin, bạn cũng sẽ biết tôn trọng người khác. Bởi nếu bạn đã hiểu được giá trị của bản thân, chắc chắn bạn sẽ hiểu được giá trị của mỗi người bạn gặp […]. Bạn sẽ trân trọng những người đó như nhau.

Thực hiện các yêu cầu sau:

(Phạm Lữ Ân, “Bản thân chúng ta là giá trị có sẵn”, Nếu biết trăm năm là hữu hạn, NXB Hội nhà văn, 2018, tr. 50-51)

Đọc đoạn trích:

(1) Lòng tự tin thực sự không bắt đầu bởi những gì người khác có thể nhận ra như gia thế, tài năng, dung mạo, bằng cấp, tiền bạc, quần áo... mà nó bắt đầu từ bên trong bạn, từ sự BIẾT MÌNH. Biết mình có nghĩa là biết điều này: Dù bạn là ai thì bạn cũng luôn có sẵn trong mình những giá trị nhất định. [...]

(2) Bạn có thể không thông minh bẩm sinh nhưng bạn luôn chuyên cần và vượt qua bản thân từng ngày một. Bạn có thể không hát hay những bạn là người không bao giờ trễ hẹn. Bạn không là người giỏi thể thao nhưng bạn có nụ cười ấm áp [...]. Chắc chắn, mỗi một người trong chúng ta đều được sinh ra với những giá trị có sẵn. Và chính bạn, hơn ai hết, trước ai hết, phải biết mình, phải nhận ra những giá trị đó.

(3) Hơn thế nữa, nếu bạn thực sự tự tin, bạn cũng sẽ biết tôn trọng người khác. Bởi nếu bạn đã hiểu được giá trị của bản thân, chắc chắn bạn sẽ hiểu được giá trị của mỗi người bạn gặp […]. Bạn sẽ trân trọng những người đó như nhau.

Thực hiện các yêu cầu sau:

(Phạm Lữ Ân, “Bản thân chúng ta là giá trị có sẵn”, Nếu biết trăm năm là hữu hạn, NXB Hội nhà văn, 2018, tr. 50-51)

Quảng cáo

Câu 1: Xác định phương thức biểu đạt chính của đoạn trích trên.

Câu hỏi : 703299
Phương pháp giải:

Căn cứ các phương thức biểu đạt đã học.

Xem bình luận

Câu 2: Trong đoạn (2), tác giả đã đưa ra những ví dụ nào để cho thấy mỗi người đều có những giá trị có sẵn?

Câu hỏi : 703300
Phương pháp giải:

Căn cứ bài đọc hiểu.

 • (0) bình luận (0) lời giải
  ** Viết lời giải để bạn bè cùng tham khảo ngay tại đây

  Giải chi tiết:

  Trong đoạn 2 tác giả đã đưa ra những ví dụ cho thấy mỗi người đều có những giá trị có sẵn:

  - Bạn có thể không thông minh bẩm sinh nhưng bạn luôn chuyên cần và vượt qua bản thân từng ngày một.

  - Bạn có thể không hát hay nhưng bạn là người không bao giờ trễ hẹn.

  - Bạn là người không giỏi thể thao nhưng bạn có nụ cười ấm áp.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 3: Chỉ ra và nêu tác dụng của biện pháp tu từ liệt kê trong đoạn (1).

Câu hỏi : 703301
Phương pháp giải:

Căn cứ bài liệt kê, phân tích.

 • (0) bình luận (0) lời giải
  ** Viết lời giải để bạn bè cùng tham khảo ngay tại đây

  Giải chi tiết:

  - Biện pháp tu từ liệt kê: gia thế, tài năng, dung mạo, bằng cấp, tiền bạc, quần áo….

  - Tác dụng:

  + Tạo nhịp điệu cho câu văn.

  + Nhấn mạnh và khẳng định những yếu tố bề ngoài không làm ảnh hưởng đến lòng tự tin.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 4: Anh/ Chị có đồng tình với quan điểm “nếu bạn đã hiểu được giá trị của bản thân, chắc chắn bạn sẽ hiểu được giá trị của mỗi người bạn gặp” của tác giả không? Vì sao?

Câu hỏi : 703302
Phương pháp giải:

Phân tích.

 • (0) bình luận (0) lời giải
  ** Viết lời giải để bạn bè cùng tham khảo ngay tại đây

  Giải chi tiết:

  Học sinh có thể trình bày theo quan điểm cá nhân (đồng tình, đồng tình một phần, không đồng tình) chú ý có lý giải phù hợp. Sau đây là gợi ý.

  - Đồng tình.

  - Lý giải:

  + Hiểu được giá trị bản thân mình đồng nghĩa với việc hiểu rằng mỗi cá nhân đều có được những giá trị riêng.

  + Hiểu được giá trị bản thân mình sẽ giúp bạn trân trọng những giá trị riêng của mình. Từ đó biết cách trân trọng những giá trị riêng của người khác.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 9 & lộ trình Up 10! trên Tuyensinh247.com Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều), theo lộ trình 3: Nền Tảng, Luyện Thi, Luyện Đề. Bứt phá điểm lớp 9, thi vào lớp 10 kết quả cao. Hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com