Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Đọc văn bản sau và trả lời câu hỏi:


Cách tân thường nảy sinh từ hai động cơ: dị ứng mạnh với cái cũ và khát khao tìm kiếm những giá trị mới. Thực ra, cái cũ nào cũng đã từng là cái mới. Nó đáp ứng những nhu cầu của cái thời nó nảy sinh và được cái thời ấy nâng niu. Nhưng thời ấy qua đi, nó dần dà thành cái cũ và bộc lộ những bất cập. Cái mới nảy sinh từ nguyện vọng muốn khắc phục những bất cập của cái cũ. Càng dị ứng với cái cũ bao nhiêu, khát khao ấy càng bức xúc bấy nhiêu. Bức xúc bùng nổ, nó có thể tạo ra một cuộc cách tân lớn lao và triệt để. Khi ấy, cách tân chính là cách mạng. Chắc chắn chúng ta đã không có lịch sử nghệ thuật nếu thiếu đi các cuộc cách mạng như vậy. Người cách tân chân chính là người dám dấn thân vào những cuộc phiêu lưu đầy mạo hiểm. Có thể trắng tay như không. Biết vậy, họ vẫn xả thân vì cái mới. Tiến bộ và phát triển trông chờ vào những người như thế. Họ đáng được kính trọng. Và chừng nào sự kính trọng ấy trở thành nền nếp của một cộng đồng, chừng ấy mới có tiến bộ và phát triển. Bởi, ngẫm cho cùng, sự sống tích cực chính là sự sáng tạo. Cõi sống tiến hóa là nhờ vào sức sáng tạo bền bỉ của muôn loài. Cõi người đi lên là nhờ vào sự sáng tạo của muôn người. Đó là quy luật không còn xa lạ.

 (Trích Cách tân: Đi tìm cái mới hay cái tôi?, Chu Văn Sơn,

 Đa mang một cõi lòng không yên định, NXB Hội Nhà văn, 2021, tr.223- 224)

Thực hiện các yêu cầu sau:

Đọc văn bản sau và trả lời câu hỏi:


Cách tân thường nảy sinh từ hai động cơ: dị ứng mạnh với cái cũ và khát khao tìm kiếm những giá trị mới. Thực ra, cái cũ nào cũng đã từng là cái mới. Nó đáp ứng những nhu cầu của cái thời nó nảy sinh và được cái thời ấy nâng niu. Nhưng thời ấy qua đi, nó dần dà thành cái cũ và bộc lộ những bất cập. Cái mới nảy sinh từ nguyện vọng muốn khắc phục những bất cập của cái cũ. Càng dị ứng với cái cũ bao nhiêu, khát khao ấy càng bức xúc bấy nhiêu. Bức xúc bùng nổ, nó có thể tạo ra một cuộc cách tân lớn lao và triệt để. Khi ấy, cách tân chính là cách mạng. Chắc chắn chúng ta đã không có lịch sử nghệ thuật nếu thiếu đi các cuộc cách mạng như vậy. Người cách tân chân chính là người dám dấn thân vào những cuộc phiêu lưu đầy mạo hiểm. Có thể trắng tay như không. Biết vậy, họ vẫn xả thân vì cái mới. Tiến bộ và phát triển trông chờ vào những người như thế. Họ đáng được kính trọng. Và chừng nào sự kính trọng ấy trở thành nền nếp của một cộng đồng, chừng ấy mới có tiến bộ và phát triển. Bởi, ngẫm cho cùng, sự sống tích cực chính là sự sáng tạo. Cõi sống tiến hóa là nhờ vào sức sáng tạo bền bỉ của muôn loài. Cõi người đi lên là nhờ vào sự sáng tạo của muôn người. Đó là quy luật không còn xa lạ.

 (Trích Cách tân: Đi tìm cái mới hay cái tôi?, Chu Văn Sơn,

 Đa mang một cõi lòng không yên định, NXB Hội Nhà văn, 2021, tr.223- 224)

Thực hiện các yêu cầu sau:

Câu 1: Xác định phương thức biểu đạt chính được sử dụng trong đoạn trích.

Câu hỏi : 703314
Phương pháp giải:

Vận dụng kiến thức về phương thức biểu đạt.

 • (0) bình luận (0) lời giải
  ** Viết lời giải để bạn bè cùng tham khảo ngay tại đây

  Giải chi tiết:

  Phương thức biểu đạt chính trong văn bản: Nghị luận.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 2: Theo đoạn trích, cách tân thường nảy sinh từ những động cơ nào?

Câu hỏi : 703315
Phương pháp giải:

Căn cứ đoạn trích, tìm ý.

 • (0) bình luận (0) lời giải
  ** Viết lời giải để bạn bè cùng tham khảo ngay tại đây

  Giải chi tiết:

  Theo đoạn trích, cách tân thường nảy sinh từ hai động cơ:

  + Dị ứng mạnh với cái cũ.

  + Khát khao tìm kiếm những giá trị mới.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 3: Anh/Chị hiểu như thế nào về ý kiến“Người cách tân chân chính là người dám dấn thân vào những cuộc phiêu lưu đầy mạo hiểm” trong đoạn trích?

Câu hỏi : 703316
Phương pháp giải:

Phân tích, lý giải, tổng hợp. 

 • (0) bình luận (0) lời giải
  ** Viết lời giải để bạn bè cùng tham khảo ngay tại đây

  Giải chi tiết:

  Ý kiến có thể hiểu như sau:

  - Người cách tân chân chính là người đổi mới, sáng tạo theo hướng tích cực, tiến bộ; dám dũng cảm đối diện với khó khăn, thử thách; dám chấp nhận những rủi ro, thất bại.

  - Ý kiến thể hiện thái độ trân trọng, đề cao người cách tân chân chính.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 4: Từ suy ngẫm của tác giả Cái mới nảy sinh từ nguyện vọng muốn khắc phục những bất cập của cái cũ, anh/chị hãy rút ra bài học về lẽ sống có ý nghĩa nhất với bản thân.

Câu hỏi : 703317
Phương pháp giải:

Phân tích, lý giải, tổng hợp. 

 • (0) bình luận (0) lời giải
  ** Viết lời giải để bạn bè cùng tham khảo ngay tại đây

  Giải chi tiết:

  Thí sinh đưa ra được bài học ý nghĩa nhất với bản thân, lý giải hợp lý, thuyết phục.

  Có thể theo hướng: cần phát huy sự đổi mới, sáng tạo trong cuộc sống; Không ngừng đổi mới sáng tạo để phát triển và khẳng định bản thân; Mọi sáng tạo đều là sự kế thừa và cách tân…

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

>> Lộ Trình Sun 2025 - 3IN1 - 1 lộ trình ôn 3 kì thi (Luyện thi TN THPT & ĐGNL; ĐGTD) tại Tuyensinh247.com. Đầy đủ theo 3 đầu sách, Thầy Cô giáo giỏi, 3 bước chi tiết: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng đáp ứng mọi kì thi.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com