Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Trong phong trào cách mạng 1930 - 1931, ở Việt Nam diễn ra một trong những hoạt động nào sau đây?

Câu 703363: Trong phong trào cách mạng 1930 - 1931, ở Việt Nam diễn ra một trong những hoạt động nào sau đây?

A. Biểu tình đưa yêu sách về dân chủ

B. Thực hiện chủ trương “vô sản hoá”

C. Tổ chức quyên góp, điều hoà thóc gạo

D. Thành lập các Xô viết ở nhiều thôn

Câu hỏi : 703363
Phương pháp giải:

SGK Lịch sử 12, trang 93.

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Trong phong trào cách mạng 1930 - 1931, ở Việt Nam diễn ra hoạt động thành lập các Xô viết ở nhiều thôn.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

>> Lộ Trình Sun 2025 - 3IN1 - 1 lộ trình ôn 3 kì thi (Luyện thi TN THPT & ĐGNL; ĐGTD) tại Tuyensinh247.com. Đầy đủ theo 3 đầu sách, Thầy Cô giáo giỏi, 3 bước chi tiết: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng đáp ứng mọi kì thi.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com