Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cấu trúc của một gene bao gồm

Câu 703450: Cấu trúc của một gene bao gồm

A. ba vùng: Vùng khời động, vùng mã hóa và vùng kết thúc.

B. bốn vùng: Vùng điều hòa, vùng khởi động, vùng mã hóa và vùng kết thúc.

C. ba vùng: Vùng điều hòa, vùng mã hóa, vùng kết thúc.

D. hai vùng: Vùng mã hóa và vùng kết thúc.

Câu hỏi : 703450
Phương pháp giải:

Vận dụng kiến thức đã học về khái niệm và cấu trúc của gene .

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Cấu trúc của một gene bao gồm ba vùng: Vùng điều hòa, vùng mã hóa, vùng kết thúc.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

>> Lộ Trình Sun 2025 - 3IN1 - 1 lộ trình ôn 3 kì thi (Luyện thi TN THPT & ĐGNL; ĐGTD) tại Tuyensinh247.com. Đầy đủ theo 3 đầu sách, Thầy Cô giáo giỏi, 3 bước chi tiết: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng đáp ứng mọi kì thi.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com