Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Ba DNA chứa N15 (Chất đánh đấu) cùng nhân đôi một số lần như nhau trong môi trường chứa chất đánh dấu  N14 tạo ra 90 chuỗi polynucleotide chứa N14 . Số lần tái bản của mỗi DNA là:

Câu 703502: Ba DNA chứa N15 (Chất đánh đấu) cùng nhân đôi một số lần như nhau trong môi trường chứa chất đánh dấu  N14 tạo ra 90 chuỗi polynucleotide chứa N14 . Số lần tái bản của mỗi DNA là:

A. 4.

B. 6.

C. 7

D. 5

Câu hỏi : 703502
Phương pháp giải:

Một phân tử DNA tái bản một lần tạo ra 2 phân tử DNA mới, tái bản 2 lần tạo ra 4 phân tử DNA mới.

tương tự 2 phân tử DNA tái bản một lần tạo ra 4 phân tử DNA mới, tái bản 2 lần tạo ra 8 phân tử DNA mới.

Ta xây được công thức:

a phân tử DNA cùng tiến hành nhân đôi k lần sẽ tạo được a.2k

Ta thấy theo nguyên tắc bán bảo toàn mỗi DNA mới tạo ra Dan mới có 2 mạch gồm 1 mạch của DNA mẹ và 1 mạch mới được tổng hợp.

Một phân tử DNA tái bản một lần tổng hợp 2 mạch DNA mới hoàn toàn, tái bản 2 lần tổng hợp được 2 phân tử DNA mới hoàn toàn. Vậy từ 1 phân tử DNA ban đầu sau k lần tổng hợp sẽ luôn tồn tại 2 mạch từ DNA gốc.

Ta xây được công thức:

a phân tử DNA cùng tiến hành nhân đôi k lần sẽ tạo được a.2.2k - a.2 = a.2.(2k -1) mạch mới hoàn toàn

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Áp dụng công thức tính số mạch DNA mới hoàn toàn.

  Gọi số lần tái bản của 3 DNA trân là k ta được:

  3.2.(2k -1) = 90 → k = 4

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

>> Lộ Trình Sun 2025 - 3IN1 - 1 lộ trình ôn 3 kì thi (Luyện thi TN THPT & ĐGNL; ĐGTD) tại Tuyensinh247.com. Đầy đủ theo 3 đầu sách, Thầy Cô giáo giỏi, 3 bước chi tiết: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng đáp ứng mọi kì thi.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com