Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Trên một mạch của phân tử DNA có tỉ lệ các loại nucleotide là \(\dfrac{{A + G}}{{T + C}} = \dfrac{1}{4}\). Tỉ lệ này ở mạch bổ sung của phân tử DNA nói trên là?

Câu 703534: Trên một mạch của phân tử DNA có tỉ lệ các loại nucleotide là \(\dfrac{{A + G}}{{T + C}} = \dfrac{1}{4}\). Tỉ lệ này ở mạch bổ sung của phân tử DNA nói trên là?

A. 4.

B. 0,4.

C. 0,5.

D. 0,3.

Câu hỏi : 703534
Phương pháp giải:

Các nu trên 2 mạch của gene liên kết với nhau theo nguyên tác bổ sung A - T, G - C.

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Theo nguyên tắc bổ sung ta có

  A= Tvà  A= T1

  G= Cvà C= G2

  Trên mạch 1 có \(\dfrac{{{A_1} + {G_1}}}{{{T_1} + {C_1}}} = \dfrac{1}{4}\) → Trên mạch 2 tỉ lệ này sẽ là \(\dfrac{{{A_2} + {G_2}}}{{{T_2} + {C_2}}} = 4\)

  Đáp án: 4.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

>> Lộ Trình Sun 2025 - 3IN1 - 1 lộ trình ôn 3 kì thi (Luyện thi TN THPT & ĐGNL; ĐGTD) tại Tuyensinh247.com. Đầy đủ theo 3 đầu sách, Thầy Cô giáo giỏi, 3 bước chi tiết: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng đáp ứng mọi kì thi.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com