Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Trong những năm 1919-1929, nông dân Việt Nam bị đẩy vào cảnh bần cùng hóa vì

Câu 703607: Trong những năm 1919-1929, nông dân Việt Nam bị đẩy vào cảnh bần cùng hóa vì

A. sự áp bức và bóc lột của chính quyền Sài Gòn

B. chính sách nhổ lúa, trồng đay của phát xít Nhật

C. sự chống của lực lượng Trung Hoa Dân quốc

D. chính sách tăng thuế của chính quyền thực dân

Câu hỏi : 703607
Phương pháp giải:

Giải thích.

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Trong những năm 1919-1929, nông dân Việt Nam bị đẩy vào cảnh bần cùng hóa vì chính sách tăng thuế của chính quyền thực dân.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

>> Lộ Trình Sun 2025 - 3IN1 - 1 lộ trình ôn 3 kì thi (Luyện thi TN THPT & ĐGNL; ĐGTD) tại Tuyensinh247.com. Đầy đủ theo 3 đầu sách, Thầy Cô giáo giỏi, 3 bước chi tiết: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng đáp ứng mọi kì thi.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com