Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Nội dung nào sau đây phản ánh đúng một trong những thành quả của phong trào cách mạng 1930-1931 ở Việt Nam?

Câu 703615: Nội dung nào sau đây phản ánh đúng một trong những thành quả của phong trào cách mạng 1930-1931 ở Việt Nam?

A. Hoàn thành cải cách ruộng đất tại các vùng do xô viết kiểm soát

B. Xây dựng được mặt trận dân tộc trên nền tảng liên minh công-nông

C. Hai giai cấp chủ lực của cách mạng đoàn kết, trưởng thành trong chiến đấu

D. Xây dựng được lực lượng chính trị và lực lượng vũ trang ba thứ quân

Câu hỏi : 703615
Phương pháp giải:

Loại trừ phương án.

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Hai giai cấp chủ lực của cách mạng đoàn kết, trưởng thành trong chiến đấu phản ánh đúng một trong những thành quả của phong trào cách mạng 1930-1931 ở Việt Nam. Đó là giai cấp công nhân và nông dân.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

>> Lộ Trình Sun 2025 - 3IN1 - 1 lộ trình ôn 3 kì thi (Luyện thi TN THPT & ĐGNL; ĐGTD) tại Tuyensinh247.com. Đầy đủ theo 3 đầu sách, Thầy Cô giáo giỏi, 3 bước chi tiết: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng đáp ứng mọi kì thi.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com