Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Trong không gian \(Oxyz\), một véctơ pháp tuyến của mặt phẳng \(\left( \alpha  \right):\dfrac{x}{2} + \dfrac{y}{3} + \dfrac{z}{4} = 1\) là

Câu 703629: Trong không gian \(Oxyz\), một véctơ pháp tuyến của mặt phẳng \(\left( \alpha  \right):\dfrac{x}{2} + \dfrac{y}{3} + \dfrac{z}{4} = 1\) là

A. \(\vec p\left( {6;4;3} \right)\).

B. \(\vec n\left( {1;1;1} \right)\).

C. \(\vec q\left( {2;3;4} \right)\).

D. \(\vec m\left( {6; - 4;3} \right)\).

Câu hỏi : 703629
  • Đáp án : A
    (0) bình luận (0) lời giải

    Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

>> Lộ Trình Sun 2025 - 3IN1 - 1 lộ trình ôn 3 kì thi (Luyện thi TN THPT & ĐGNL; ĐGTD) tại Tuyensinh247.com. Đầy đủ theo 3 đầu sách, Thầy Cô giáo giỏi, 3 bước chi tiết: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng đáp ứng mọi kì thi.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com