Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho cấp số nhân \(\left( {{u_n}} \right)\) với \({u_1} = 2,{u_2} =  - 1\). Số hạng \({u_4}\) của dãy số đã cho bằng

Câu 703638: Cho cấp số nhân \(\left( {{u_n}} \right)\) với \({u_1} = 2,{u_2} =  - 1\). Số hạng \({u_4}\) của dãy số đã cho bằng

A. \(\dfrac{1}{8}\).

B. \( - \dfrac{1}{4}\).

C. \( - \dfrac{1}{8}\).

D. \(\dfrac{1}{4}\).

Câu hỏi : 703638
  • Đáp án : B
    (0) bình luận (0) lời giải

    Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

>> Lộ Trình Sun 2025 - 3IN1 - 1 lộ trình ôn 3 kì thi (Luyện thi TN THPT & ĐGNL; ĐGTD) tại Tuyensinh247.com. Đầy đủ theo 3 đầu sách, Thầy Cô giáo giỏi, 3 bước chi tiết: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng đáp ứng mọi kì thi.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com