Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Với \(a\) là số thực dương khác 1 tùy ý, biểu thức \({\rm{lo}}{{\rm{g}}_{{a^2}}}{a^4} + {a^3}\) bằng

Câu 703642: Với \(a\) là số thực dương khác 1 tùy ý, biểu thức \({\rm{lo}}{{\rm{g}}_{{a^2}}}{a^4} + {a^3}\) bằng

A. \(\dfrac{5}{2}\).

B. \(\dfrac{3}{2} - \dfrac{1}{2}{\rm{lo}}{{\rm{g}}_a}\left( {a + 1} \right)\).

C. \(\dfrac{7}{2}\).

D. \(\dfrac{3}{2} + \dfrac{1}{2}{\rm{lo}}{{\rm{g}}_a}\left( {a + 1} \right)\).

Câu hỏi : 703642
  • Đáp án : D
    (0) bình luận (0) lời giải

    Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

>> Lộ Trình Sun 2025 - 3IN1 - 1 lộ trình ôn 3 kì thi (Luyện thi TN THPT & ĐGNL; ĐGTD) tại Tuyensinh247.com. Đầy đủ theo 3 đầu sách, Thầy Cô giáo giỏi, 3 bước chi tiết: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng đáp ứng mọi kì thi.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com