Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho hai số phức \({z_1} = 2 + 3i\) và \({z_2} = 1 + 2i\). Mô đun của số phức \(z = {z_1} - {z_2}\) bằng

Câu 703647: Cho hai số phức \({z_1} = 2 + 3i\) và \({z_2} = 1 + 2i\). Mô đun của số phức \(z = {z_1} - {z_2}\) bằng

A. 10 .

B. 2 .

C. \(\sqrt {10} \).

D. \(\sqrt 2 \).

Câu hỏi : 703647
  • Đáp án : D
    (0) bình luận (0) lời giải

    Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

>> Lộ Trình Sun 2025 - 3IN1 - 1 lộ trình ôn 3 kì thi (Luyện thi TN THPT & ĐGNL; ĐGTD) tại Tuyensinh247.com. Đầy đủ theo 3 đầu sách, Thầy Cô giáo giỏi, 3 bước chi tiết: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng đáp ứng mọi kì thi.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com