Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Trong không gian \(Oxyz\), đường thẳng nào sau đây vuông góc với mặt phẳng \(\left( \alpha  \right):x + 2y - z + 1 = 0\) ?

Câu 703656: Trong không gian \(Oxyz\), đường thẳng nào sau đây vuông góc với mặt phẳng \(\left( \alpha  \right):x + 2y - z + 1 = 0\) ?

A. \({d_1}:\left\{ {\begin{array}{*{20}{l}}{x =  - 1 - t}\\{y = 2 + t}\\{z = 3 + t.}\end{array}} \right.\)

B. \({d_4}:\left\{ {\begin{array}{*{20}{l}}{x = 1 - 2t}\\{y =  - 2 - 4t}\\{z =  - 3 + 2t.}\end{array}} \right.\)

C. \({d_2}:\left\{ {\begin{array}{*{20}{l}}{x =  - 1 + 2t}\\{y = 1 + t}\\{z = 1 + 4t}\end{array}} \right.\)

D. \({d_3}:\left\{ {\begin{array}{*{20}{l}}{x = 2 + t}\\{y =  - 1 - t}\\{z =  - 1 + t.}\end{array}} \right.\)

Câu hỏi : 703656
  • Đáp án : B
    (0) bình luận (0) lời giải

    Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

>> Lộ Trình Sun 2025 - 3IN1 - 1 lộ trình ôn 3 kì thi (Luyện thi TN THPT & ĐGNL; ĐGTD) tại Tuyensinh247.com. Đầy đủ theo 3 đầu sách, Thầy Cô giáo giỏi, 3 bước chi tiết: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng đáp ứng mọi kì thi.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com