Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho hàm số bậc ba \(y = f\left( x \right)\) có đồ thị như hình bên. Hàm số \(g\left( x \right) = f\left( {2 - x} \right)\) đồng biến trên khoảng nào trong các khoảng dưới đây?

Câu 703658: Cho hàm số bậc ba \(y = f\left( x \right)\) có đồ thị như hình bên. Hàm số \(g\left( x \right) = f\left( {2 - x} \right)\) đồng biến trên khoảng nào trong các khoảng dưới đây?

A. \(\left( {0;2} \right)\).

B. \(\left( {2;4} \right)\).

C. \(\left( {4; + \infty } \right)\).

D. \(\left( { - \infty ;0} \right)\).

Câu hỏi : 703658
  • Đáp án : B
    (0) bình luận (0) lời giải

    Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

>> Lộ Trình Sun 2025 - 3IN1 - 1 lộ trình ôn 3 kì thi (Luyện thi TN THPT & ĐGNL; ĐGTD) tại Tuyensinh247.com. Đầy đủ theo 3 đầu sách, Thầy Cô giáo giỏi, 3 bước chi tiết: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng đáp ứng mọi kì thi.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com