Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Diện tích \(S\) của hình phẳng giới hạn bởi hai đồ thị hàm số \(y = {x^3}\) và \(y = 2x - {x^2}\) được tính bởi công thức nào dưới đây?

Câu 703660: Diện tích \(S\) của hình phẳng giới hạn bởi hai đồ thị hàm số \(y = {x^3}\) và \(y = 2x - {x^2}\) được tính bởi công thức nào dưới đây?

A. .

B. \(S = \left| {\int\limits_{ - 2}^0 {\left( {{x^3} + {x^2} - 2x} \right)} dx} \right|\).

C. \(S =  - \int\limits_{ - 2}^0 {\left( {{x^3} + {x^2} - 2x} \right)} dx + \int\limits_0^1 {\left( {{x^3} + {x^2} - 2x} \right)} dx\).

D. \(S = \int\limits_{ - 2}^1 {\left( {{x^3} + {x^2} - 2x} \right)} dx\).

Câu hỏi : 703660
  • Đáp án : A
    (0) bình luận (0) lời giải

    Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

>> Lộ Trình Sun 2025 - 3IN1 - 1 lộ trình ôn 3 kì thi (Luyện thi TN THPT & ĐGNL; ĐGTD) tại Tuyensinh247.com. Đầy đủ theo 3 đầu sách, Thầy Cô giáo giỏi, 3 bước chi tiết: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng đáp ứng mọi kì thi.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com