Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Xét các số phức \(z,w\) thỏa mãn \(\left| z \right| = 3,\left| w \right| = 5\) và \(\left( {z - w} \right)\overline z \) là số ảo. Giá trị nhỏ nhất của \(P = \left| {z + 3w + 4i} \right|\) bằng

Câu 703665: Xét các số phức \(z,w\) thỏa mãn \(\left| z \right| = 3,\left| w \right| = 5\) và \(\left( {z - w} \right)\overline z \) là số ảo. Giá trị nhỏ nhất của \(P = \left| {z + 3w + 4i} \right|\) bằng

A. 8 .

B. \(3\sqrt 2  - 1\).

C. \(12\sqrt 2  - 4\).

D. 14 .

Câu hỏi : 703665
  • Đáp án : C
    (0) bình luận (0) lời giải

    Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

>> Lộ Trình Sun 2025 - 3IN1 - 1 lộ trình ôn 3 kì thi (Luyện thi TN THPT & ĐGNL; ĐGTD) tại Tuyensinh247.com. Đầy đủ theo 3 đầu sách, Thầy Cô giáo giỏi, 3 bước chi tiết: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng đáp ứng mọi kì thi.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com