Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho hàm số bậc ba \(y = f\left( x \right)\) có đồ thị như hình bên. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số \(a\) để hàm số \(g\left( x \right) = f\left( {\dfrac{1}{8}2{x^4} + a - 2{x^2}} \right)\) đồng biến trên khoảng \(\left( {0;1} \right)\) ?

Câu 703672: Cho hàm số bậc ba \(y = f\left( x \right)\) có đồ thị như hình bên. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số \(a\) để hàm số \(g\left( x \right) = f\left( {\dfrac{1}{8}2{x^4} + a - 2{x^2}} \right)\) đồng biến trên khoảng \(\left( {0;1} \right)\) ?

A. 3 .

B. 14 .

C. 1 .

D. 15 .

Câu hỏi : 703672
  • Đáp án : A
    (0) bình luận (0) lời giải

    Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

>> Lộ Trình Sun 2025 - 3IN1 - 1 lộ trình ôn 3 kì thi (Luyện thi TN THPT & ĐGNL; ĐGTD) tại Tuyensinh247.com. Đầy đủ theo 3 đầu sách, Thầy Cô giáo giỏi, 3 bước chi tiết: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng đáp ứng mọi kì thi.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com