Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Đặt điện áp \(u = {U_0}\cos \omega t\) (với U0 không đổi, ω thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C. Khi \(\omega  = {\omega _0}\) thì cường độ dòng điện chạy qua mạch cùng pha với điện áp hai đầu mạch. Tần số góc \({\omega _0}\) là

Câu 703679: Đặt điện áp \(u = {U_0}\cos \omega t\) (với U0 không đổi, ω thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C. Khi \(\omega  = {\omega _0}\) thì cường độ dòng điện chạy qua mạch cùng pha với điện áp hai đầu mạch. Tần số góc \({\omega _0}\) là

A. \(\dfrac{1}{{\sqrt {LC} }}.\)

B. \(2\sqrt {LC} .\)

C. \(\dfrac{2}{{\sqrt {LC} }}.\)

D. \(\sqrt {LC} .\)

Câu hỏi : 703679
Phương pháp giải:

Lý thuyết về hiện tượng cộng hưởng.

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Khi Khi \(\omega  = {\omega _0}\) thì cường độ dòng điện chạy qua mạch cùng pha với điện áp hai đầu mạch

  \( \Rightarrow \) Mạch xảy ra cộng hưởng.

  \( \Rightarrow {\omega _0} = \dfrac{1}{{\sqrt {LC} }}.\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

>> Lộ Trình Sun 2025 - 3IN1 - 1 lộ trình ôn 3 kì thi (Luyện thi TN THPT & ĐGNL; ĐGTD) tại Tuyensinh247.com. Đầy đủ theo 3 đầu sách, Thầy Cô giáo giỏi, 3 bước chi tiết: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng đáp ứng mọi kì thi.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com