Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Một vật dao động điều hòa với phương trình \(x = A\cos \left( {\omega t + \varphi } \right)\left( {A > 0,\omega  > 0} \right).\) Đại lượng \(\left( {\omega t + \varphi } \right)\)được gọi là

Câu 703684: Một vật dao động điều hòa với phương trình \(x = A\cos \left( {\omega t + \varphi } \right)\left( {A > 0,\omega  > 0} \right).\) Đại lượng \(\left( {\omega t + \varphi } \right)\)được gọi là

A. pha của dao động tại thời điểm t.

B. li độ của dao động tại thời điểm t.

C. li độ ban đầu của dao động.

D. pha ban đầu của dao động.

Câu hỏi : 703684
Phương pháp giải:

Lý thuyết về dao động điều hòa.

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Đại lượng \(\left( {\omega t + \varphi } \right)\)được gọi là pha của dao động tại thời điểm t.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

>> Lộ Trình Sun 2025 - 3IN1 - 1 lộ trình ôn 3 kì thi (Luyện thi TN THPT & ĐGNL; ĐGTD) tại Tuyensinh247.com. Đầy đủ theo 3 đầu sách, Thầy Cô giáo giỏi, 3 bước chi tiết: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng đáp ứng mọi kì thi.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com