Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Một con lắc đơn dao động với phương trình \(s = 2\cos 4\pi t\left( {cm} \right)\)(t tính bằng giây). Chu kì dao động của con lắc là

Câu 703695: Một con lắc đơn dao động với phương trình \(s = 2\cos 4\pi t\left( {cm} \right)\)(t tính bằng giây). Chu kì dao động của con lắc là

A. 2 s.

B. 4π s.

C. 0,25 s.

D. 0,5 s.

Câu hỏi : 703695
Phương pháp giải:

Lý thuyết về các đại lượng trong dao động điều hòa.

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Chu kì dao động của con lắc đơn:

  \(T = \dfrac{{2\pi }}{\omega } = \dfrac{{2\pi }}{{4\pi }} = 0,5\left( s \right)\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

>> Lộ Trình Sun 2025 - 3IN1 - 1 lộ trình ôn 3 kì thi (Luyện thi TN THPT & ĐGNL; ĐGTD) tại Tuyensinh247.com. Đầy đủ theo 3 đầu sách, Thầy Cô giáo giỏi, 3 bước chi tiết: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng đáp ứng mọi kì thi.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com