Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Các đơn phân nucleotide cấu thành RNA gồm:

Câu 703778: Các đơn phân nucleotide cấu thành RNA gồm:

A. Thymine (T), Uracil (U), Guanine (G) và Cytosine (C).

B. Adenine (A), Uracil (U), Guanine (G) và Cytosine (C).

C. Adenine (A), Uracil (U), Guanine (G) và Thytosine (T).

D. Adenine (A), Uracil (U), Guanine (C) và Cytosine (G).

Câu hỏi : 703778
Phương pháp giải:

Vận dụng kiến thức đã học về RNA và quá trình phiên mã.

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Các đơn phân nucleotide cấu thành RNA gồm: Adenine (A), Uracil (U), Guanine (G) và Cytosine (C).

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

>> Lộ Trình Sun 2025 - 3IN1 - 1 lộ trình ôn 3 kì thi (Luyện thi TN THPT & ĐGNL; ĐGTD) tại Tuyensinh247.com. Đầy đủ theo 3 đầu sách, Thầy Cô giáo giỏi, 3 bước chi tiết: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng đáp ứng mọi kì thi.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com