Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho các đặc điểm:

(1) Được cấu tạo bởi một mạch polynucleotide.

(2) Đơn phân là adenine, thymine, guanine, cytosine.

(3) Cấu tạo theo nguyên tắc đa phân.

(4) Trong cấu tạo có uraxin mà không có thymine.

Số đặc điểm chung có cả ở 3 RNA là:

Câu 703789: Cho các đặc điểm:

(1) Được cấu tạo bởi một mạch polynucleotide.

(2) Đơn phân là adenine, thymine, guanine, cytosine.

(3) Cấu tạo theo nguyên tắc đa phân.

(4) Trong cấu tạo có uraxin mà không có thymine.

Số đặc điểm chung có cả ở 3 RNA là:

A. 4.

B. 2.

C. 1.

D. 3.

Câu hỏi : 703789
Phương pháp giải:

Vận dụng kiến thức đã học về RNA và quá trình phiên mã.

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Các điểm chung có ở 3 RNA là: (1),(3),(4).

  Ý (2) sai vì trong RNA không có thymine.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

>> Lộ Trình Sun 2025 - 3IN1 - 1 lộ trình ôn 3 kì thi (Luyện thi TN THPT & ĐGNL; ĐGTD) tại Tuyensinh247.com. Đầy đủ theo 3 đầu sách, Thầy Cô giáo giỏi, 3 bước chi tiết: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng đáp ứng mọi kì thi.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com