Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho các sự kiện diễn ra trong quá trình phiên mã:

(1) RNA polymerase bắt đầu tổng hợp mRNA tại vị trí đặc hiệu (khởi đầu phiên mã).

(2) RNA polymerase bám vào vùng điều hòa làm gene tháo xoắn để lộ ra mạch gốc có chiều 3’ – 5’.

(3) RNA polymerase trượt dọc theo mạch mã gốc của gene có chiều 3’ – 5’ để kéo dài chuỗi polynucleotide.

(4) Khi RNA polymerase di chuyển tới cuối gene, gặp tín hiệu kết thúc thì quá trình phiên mã dừng lại.

Trình tự đúng của các sự kiện diễn ra trong quá trình phiên mã là:

Câu 703791: Cho các sự kiện diễn ra trong quá trình phiên mã:

(1) RNA polymerase bắt đầu tổng hợp mRNA tại vị trí đặc hiệu (khởi đầu phiên mã).

(2) RNA polymerase bám vào vùng điều hòa làm gene tháo xoắn để lộ ra mạch gốc có chiều 3’ – 5’.

(3) RNA polymerase trượt dọc theo mạch mã gốc của gene có chiều 3’ – 5’ để kéo dài chuỗi polynucleotide.

(4) Khi RNA polymerase di chuyển tới cuối gene, gặp tín hiệu kết thúc thì quá trình phiên mã dừng lại.

Trình tự đúng của các sự kiện diễn ra trong quá trình phiên mã là:

A. (2) → (3) → (1) → (4).

B. (1) → (4) → (3) → (2).

C. (1) → (2) → (3) → (4).

D. (2) → (1) → (3) → (4).

Câu hỏi : 703791
Phương pháp giải:

Vận dụng kiến thức đã học về RNA và quá trình phiên mã.

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Trình tự đúng là: (2) → (1) → (3) → (4)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

>> Lộ Trình Sun 2025 - 3IN1 - 1 lộ trình ôn 3 kì thi (Luyện thi TN THPT & ĐGNL; ĐGTD) tại Tuyensinh247.com. Đầy đủ theo 3 đầu sách, Thầy Cô giáo giỏi, 3 bước chi tiết: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng đáp ứng mọi kì thi.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com