Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Nếu mã gốc có đoạn: 3’TAC ATG GGC GCT AAA5’ thì mRNA tương ứng là:

Câu 703797: Nếu mã gốc có đoạn: 3’TAC ATG GGC GCT AAA5’ thì mRNA tương ứng là:

A. 5’AUG UAC CCG CGA UUU 3’

B. 3’ ATG TAC CCG CGA TTT 5’

C. 3’ AUG UAC CCG CGA UUU 5’

D. 5’ ATG TAC CCG CGA TTT 3’

Câu hỏi : 703797
Phương pháp giải:

Vận dụng kiến thức đã học về RNA và quá trình phiên mã.

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  RNA polymerase tổng hợp mRNA theo chiều từ 5’- 3’ nên mã gốc có đoạn:

                                    3’TAC ATG GGC GCT AAA 5’

  mRNA tương ứng là 5’AUG UAC CCG CGA UUU 3’

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

>> Lộ Trình Sun 2025 - 3IN1 - 1 lộ trình ôn 3 kì thi (Luyện thi TN THPT & ĐGNL; ĐGTD) tại Tuyensinh247.com. Đầy đủ theo 3 đầu sách, Thầy Cô giáo giỏi, 3 bước chi tiết: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng đáp ứng mọi kì thi.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com