Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Quá trình tổng hợp RNA dựa trên mạch khuôn DNA trong tế bào được gọi là?

Câu 703800: Quá trình tổng hợp RNA dựa trên mạch khuôn DNA trong tế bào được gọi là?

A. Phiên mã.

B. Dịch mã.

C. Tái bản.

D. Nguyên phân.

Câu hỏi : 703800
Phương pháp giải:

Vận dụng kiến thức đã học về RNA và quá trình phiên mã.

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Phiên mã là quá trình tổng hợp RNA trong tế bào dựa trên khôn DNA.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

>> Lộ Trình Sun 2025 - 3IN1 - 1 lộ trình ôn 3 kì thi (Luyện thi TN THPT & ĐGNL; ĐGTD) tại Tuyensinh247.com. Đầy đủ theo 3 đầu sách, Thầy Cô giáo giỏi, 3 bước chi tiết: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng đáp ứng mọi kì thi.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com