Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Đặc điểm chung của quá trình tái bản và quá trình phiên mã ở sinh vật nhân thực là

Câu 703809: Đặc điểm chung của quá trình tái bản và quá trình phiên mã ở sinh vật nhân thực là

A. Đều diễn ra trên toàn bộ phân tử DNA.

B. Đều được thực hiện theo nguyên tắc bổ sung.

C. Đều có sự tham gia của enzyme DNA polymerase.

D. Đều diễn ra trên cả hai mạch của gene.

Câu hỏi : 703809
Phương pháp giải:

Vận dụng kiến thức đã học về RNA và quá trình phiên mã.

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Cả quá trình tái bản và phiên mã đều được thực hiện theo nguyên tắc bổ sung.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

>> Lộ Trình Sun 2025 - 3IN1 - 1 lộ trình ôn 3 kì thi (Luyện thi TN THPT & ĐGNL; ĐGTD) tại Tuyensinh247.com. Đầy đủ theo 3 đầu sách, Thầy Cô giáo giỏi, 3 bước chi tiết: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng đáp ứng mọi kì thi.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com