Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Trong phạm vi từ \({0^0}C\) đến \({600^0}C\) thì điện trở của một dây platin (bạch kim) phụ thuộc vào nhiệt độ theo hệ thức: \(R = 10\left( {1 + 2t + 4{t^2}} \right)\)  (t đo bằng \(^0C\), R đo bằng \(\Omega \)). Nếu điện trở của dây bạch kim bằng \(4210\Omega \)  thì nhiệt độ của dây bạch kim bằng

Câu 703855: Trong phạm vi từ \({0^0}C\) đến \({600^0}C\) thì điện trở của một dây platin (bạch kim) phụ thuộc vào nhiệt độ theo hệ thức: \(R = 10\left( {1 + 2t + 4{t^2}} \right)\)  (t đo bằng \(^0C\), R đo bằng \(\Omega \)). Nếu điện trở của dây bạch kim bằng \(4210\Omega \)  thì nhiệt độ của dây bạch kim bằng

A. 4210 K.

B. \({10^0}C.\)

C. \({610^0}C.\)

D. 610 K.

Câu hỏi : 703855
Phương pháp giải:

Sử dụng lý thuyết về thang nhiệt độ.

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Hệ thức: \(R = 10\left( {1 + 2t + 4{t^2}} \right)\)

  Điện trở của dây bạch kim \(R = 4210\Omega \)

  \( \Rightarrow 4200 = 10.\left( {1 + 2t + 4{t^2}} \right)\)

  \( \Leftrightarrow 4{t^2} + 2t - 420 = 0\)

  \(\begin{array}{l} \Leftrightarrow 2{t^2} + t - 210 = 0\\ \Rightarrow \left[ \begin{array}{l}t = 10\left( {t/m} \right)\\t =  - 10,5\left( {loai} \right)\end{array} \right. \Rightarrow t = {10^0}C\end{array}\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

>> Lộ Trình Sun 2025 - 3IN1 - 1 lộ trình ôn 3 kì thi (Luyện thi TN THPT & ĐGNL; ĐGTD) tại Tuyensinh247.com. Đầy đủ theo 3 đầu sách, Thầy Cô giáo giỏi, 3 bước chi tiết: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng đáp ứng mọi kì thi.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com