Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Bức tranh sau có mấy hình chữ nhật?

Câu 703907: Bức tranh sau có mấy hình chữ nhật?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Câu hỏi : 703907

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Quan sát bức tranh, tìm ra hình chữ nhật

 • Đáp án :
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Có 4 hình chữ nhật

  Chọn D.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com