Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Ester X có công thức phân tử C4H8O2. Tthủy phân X trong môi trường acid, với xúc tác acid vô cơ loãng, thu được hai sản phẩm hữu cơ A, B (chỉ chứa các nguyên tử C, H, O). Khi có mặt men giấm, A có thể chuyển thành B bằng một phản ứng duy nhất. Chất A là chất nào dưới đây?

Câu 703916: Ester X có công thức phân tử C4H8O2. Tthủy phân X trong môi trường acid, với xúc tác acid vô cơ loãng, thu được hai sản phẩm hữu cơ A, B (chỉ chứa các nguyên tử C, H, O). Khi có mặt men giấm, A có thể chuyển thành B bằng một phản ứng duy nhất. Chất A là chất nào dưới đây?

A. Acetic acid.

B. Ethyl acetate.

C. Ethyl alcohol.

D. Ethanoic acid.

Câu hỏi : 703916
Phương pháp giải:

Tính chất hóa học alcohol, ester.

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ester X: CH3COOCH2CH3

  CH3COOCH2CH3 + H2O  $\xrightarrow{{{H^ + }}}$ CH3COOH + CH3CH2OH

  $C{H_3}C{H_2}OH + {O_2}\xrightarrow{{men\,giam}}C{H_3}COOH + {H_2}O$

  ⟹ A là ethyl alcohol.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

>> Lộ Trình Sun 2025 - 3IN1 - 1 lộ trình ôn 3 kì thi (Luyện thi TN THPT & ĐGNL; ĐGTD) tại Tuyensinh247.com. Đầy đủ theo 3 đầu sách, Thầy Cô giáo giỏi, 3 bước chi tiết: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng đáp ứng mọi kì thi.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com