Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Trong hóa học hữu cơ, phản ứng nào sau đây là phản ứng ester hóa?

Câu 703918: Trong hóa học hữu cơ, phản ứng nào sau đây là phản ứng ester hóa?

A. $\mathrm{CH}_3 \mathrm{COOH}+\mathrm{C}_2 \mathrm{H}_5 \mathrm{OH} \stackrel{\mathrm{H}_2 \mathrm{SO}_4 \mathrm{dac}, \mathrm{t}^{\circ}}{\rightleftharpoons} \mathrm{CH}_3 \mathrm{COOC}_2 \mathrm{H}_5+\mathrm{H}_2 \mathrm{O}$

B. $C{H_3}COO{C_2}{H_5} + 5{O_2}\xrightarrow{{{t^o}}}4C{O_2} + 4{H_2}O$

C. $C{H_3}COO{C_2}{H_5} + NaOH\xrightarrow{{}}C{H_3}COONa + {C_2}{H_5}OH$

D. $C{H_3}COOH + CH \equiv CH\xrightarrow{{{t^o},xt,p}}C{H_3}COOCH = C{H_2}$

Câu hỏi : 703918
Phương pháp giải:

Phản ứng ester hóa là phản ứng tạo ester từ carboxylic và alcohol tương ứng.

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Phản ứng ester hóa:

  $\mathrm{CH}_3 \mathrm{COOH}+\mathrm{C}_2 \mathrm{H}_5 \mathrm{OH} \stackrel{\mathrm{H}_2 \mathrm{SO}_4 \mathrm{dac}, \mathrm{t}^{\circ}}{\rightleftharpoons} \mathrm{CH}_3 \mathrm{COOC}_2 \mathrm{H}_5+\mathrm{H}_2 \mathrm{O}$

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

>> Lộ Trình Sun 2025 - 3IN1 - 1 lộ trình ôn 3 kì thi (Luyện thi TN THPT & ĐGNL; ĐGTD) tại Tuyensinh247.com. Đầy đủ theo 3 đầu sách, Thầy Cô giáo giỏi, 3 bước chi tiết: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng đáp ứng mọi kì thi.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com