Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Hợp chất hữu cơ nào dưới đây vừa tác dụng với thuốc thử Tollens, vừa tác dụng với hydrogen với xúc tác nickel?

Câu 703920: Hợp chất hữu cơ nào dưới đây vừa tác dụng với thuốc thử Tollens, vừa tác dụng với hydrogen với xúc tác nickel?

A. CH3COOCH=CH2.

B. HCOOCH3.

C. CH2=CHCOOCH3.

D. HCOOCH=CH2.

Câu hỏi : 703920
Phương pháp giải:

Hợp chất có nhóm carbonyl (C=O) và dạng H – CO – R tham gia phản ứng với thuốc thử Tollens

Hợp chất không no tham gia phản ứng cộng hydrogen với xúc tác Ni.

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  HCOOCH=CH2 tác dụng được với thuốc thử Tollens (AgNO3/NH3) do cấu tạo có thể viết dưới dạng HCO – O – CH = CH2; tác dụng được với H2 do trong cấu tạo có C = C.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

>> Lộ Trình Sun 2025 - 3IN1 - 1 lộ trình ôn 3 kì thi (Luyện thi TN THPT & ĐGNL; ĐGTD) tại Tuyensinh247.com. Đầy đủ theo 3 đầu sách, Thầy Cô giáo giỏi, 3 bước chi tiết: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng đáp ứng mọi kì thi.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com