Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Hợp chất nào dưới đây là đồng phân của CH3COOCH3 và không phản ứng với kim loại sodium?

Câu 703927: Hợp chất nào dưới đây là đồng phân của CH3COOCH3 và không phản ứng với kim loại sodium?

A. C2H5COOH.

B. HCOOC2H5.

C. OHCH2CH2CHO.

D. CH3CH2CH2OH.

Câu hỏi : 703927
Phương pháp giải:

Ester là những hợp chất có dạng: R-COO-R’ (R: gốc hydrocarbon hoặc hydrogen; R’: gốc hydrocarbon).

Tính chất hóa học ester.

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  HCOOC2H5 là đồng phân của CH3COOCH3 và không phản ứng được với Na.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

>> Lộ Trình Sun 2025 - 3IN1 - 1 lộ trình ôn 3 kì thi (Luyện thi TN THPT & ĐGNL; ĐGTD) tại Tuyensinh247.com. Đầy đủ theo 3 đầu sách, Thầy Cô giáo giỏi, 3 bước chi tiết: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng đáp ứng mọi kì thi.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com