Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thủy phân hoàn toàn m gam ethyl acetate bằng dung dịch NaOH dư, đun nóng thu được 8,2 gam muối. Giá trị của m là

Câu 703933: Thủy phân hoàn toàn m gam ethyl acetate bằng dung dịch NaOH dư, đun nóng thu được 8,2 gam muối. Giá trị của m là

A. 6,0.

B. 8,8.

C. 7,4.

D. 8,2.

Câu hỏi : 703933
Phương pháp giải:

Ester no, đơn chức khi bị thủy phân: nester = nmuối

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  CH3COOCH3 + NaOH ⟶ CH3COONa + CH3OH

  \(\begin{array}{l}{n_{ester}} = {n_{C{H_3}COONa}} = \dfrac{{8,2}}{{82}} = 0,1(mol)\\ \Rightarrow m = {m_{ester}} = 0,1.74 = 7,4(g)\end{array}\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

>> Lộ Trình Sun 2025 - 3IN1 - 1 lộ trình ôn 3 kì thi (Luyện thi TN THPT & ĐGNL; ĐGTD) tại Tuyensinh247.com. Đầy đủ theo 3 đầu sách, Thầy Cô giáo giỏi, 3 bước chi tiết: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng đáp ứng mọi kì thi.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com