Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Phong trào cách mạng ở Việt Nam trong những năm 1930 – 1931 để lại bài học kinh nghiệm gì cho Cách mạng tháng Tám năm 1945?

Câu 703974: Phong trào cách mạng ở Việt Nam trong những năm 1930 – 1931 để lại bài học kinh nghiệm gì cho Cách mạng tháng Tám năm 1945?

A. Sử dụng bạo lực cách mạng của quần chúng để giành chính quyền

B. Kết hợp các hình thức đấu tranh bí mật, công khai và hợp pháp

C. Đi từ khởi nghĩa từng phần tiến lên tổng khởi nghĩa giành chính quyền

D. Thành lập ở mỗi nước Đông Dương một hình thức mặt trận riêng

Câu hỏi : 703974
Phương pháp giải:

Phân tích, rút ra bài học kinh nghiệm.

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  B loại vì phong trào 1930 – 1931 là sử dụng hình thức đấu tranh bí mật, bất hợp phát

  C loại vì phong trào 1930 – 1931 không đi từ khởi nghĩa từng phần lên tổng khởi nghĩa

  D loại vì phong trào 1930 – 1931 chưa thành lập mỗi nước một mặt trận riêng.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

>> Lộ Trình Sun 2025 - 3IN1 - 1 lộ trình ôn 3 kì thi (Luyện thi TN THPT & ĐGNL; ĐGTD) tại Tuyensinh247.com. Đầy đủ theo 3 đầu sách, Thầy Cô giáo giỏi, 3 bước chi tiết: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng đáp ứng mọi kì thi.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com