Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Chọn đẳng thức sai trong các đẳng thức sau

Câu 704045: Chọn đẳng thức sai trong các đẳng thức sau

A. \({\rm{sin}}\left( {\dfrac{\pi }{2} - x} \right) = {\rm{cos}}x\).

B. \({\rm{sin}}\left( {\dfrac{\pi }{2} + x} \right) = {\rm{cos}}x\).

C. \({\rm{tan}}\left( {\dfrac{\pi }{2} - x} \right) = {\rm{cot}}x\).

D. \({\rm{tan}}\left( {\dfrac{\pi }{2} + x} \right) = {\rm{cot}}x\).

Câu hỏi : 704045

Quảng cáo

  • Đáp án : D
    (0) bình luận (0) lời giải

    Giải chi tiết:

    Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến Lớp 11 cùng thầy cô giáo giỏi trên Tuyensinh247.com. Bứt phá điểm 9,10 chỉ sau 3 tháng. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com