Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Sử dụng hình chữ nhật, hình tam giác, hình tròn để ghép hình sau:

Câu 704059: Sử dụng hình chữ nhật, hình tam giác, hình tròn để ghép hình sau:

Câu hỏi : 704059

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Quan sát và ghép hình phù hợp

Xem bình luận

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com