Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Biểu thức \(A = {\rm{co}}{{\rm{s}}^2}x + {\rm{co}}{{\rm{s}}^2}\left( { \dfrac{\pi }{3} + x} \right) + {\rm{co}}{{\rm{s}}^2}\left( { \dfrac{\pi }{3} - x} \right)\) không phụ thuộc \(x\) và bằng:

Câu 704118: Biểu thức \(A = {\rm{co}}{{\rm{s}}^2}x + {\rm{co}}{{\rm{s}}^2}\left( { \dfrac{\pi }{3} + x} \right) + {\rm{co}}{{\rm{s}}^2}\left( { \dfrac{\pi }{3} - x} \right)\) không phụ thuộc \(x\) và bằng:

A. \( \dfrac{3}{4}\).

B. \( \dfrac{4}{3}\).

C. \( \dfrac{3}{2}\).

D. \( \dfrac{2}{3}\).

Câu hỏi : 704118

Quảng cáo

Phương pháp giải:

  • Đáp án : C
    (0) bình luận (0) lời giải

    Giải chi tiết:

    Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến Lớp 11 cùng thầy cô giáo giỏi trên Tuyensinh247.com. Bứt phá điểm 9,10 chỉ sau 3 tháng. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com