Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Góc có số đo \(\dfrac{{7\pi }}{6}\left( {{\rm{rad}}} \right)\) đổi sang độ là

Câu 704140: Góc có số đo \(\dfrac{{7\pi }}{6}\left( {{\rm{rad}}} \right)\) đổi sang độ là

A. \({210^ \circ }\).

B. \({420^ \circ }\).

C. \({75^ \circ }\).

D. \({310^ \circ }\).

Câu hỏi : 704140

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Để đổi từ radian sang độ thì ta lấy giá trị tính bằng radian nhân với \(\dfrac{{{{180}^ \circ }}}{\pi }\).

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  \(\dfrac{{7\pi }}{6} = \dfrac{{7\pi }}{6} \times \dfrac{{{{180}^ \circ }}}{\pi } = {210^ \circ }\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến Lớp 11 cùng thầy cô giáo giỏi trên Tuyensinh247.com. Bứt phá điểm 9,10 chỉ sau 3 tháng. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com