Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Một đường tròn có bán kính \(R = 24{\rm{\;cm}}\). Độ dài của một cung tròn có số đo \(\dfrac{\pi }{4}\) rad là

Câu 704144: Một đường tròn có bán kính \(R = 24{\rm{\;cm}}\). Độ dài của một cung tròn có số đo \(\dfrac{\pi }{4}\) rad là

A. \(6\pi \).

B. \(96\pi \).

C. 6.

D. 960.

Câu hỏi : 704144

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Với góc tính theo độ, độ dài cung tròn \({n^ \circ }\) là: \(l = \dfrac{{\pi Rn}}{{180}}\)

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Độ dài cung tròn có số đo \(\dfrac{\pi }{4}\left( {{\rm{rad}}} \right)\) là: \(l = R \cdot \alpha  = 24 \cdot \dfrac{\pi }{4} = 6\pi \left( {{\rm{cm}}} \right)\).

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến Lớp 11 cùng thầy cô giáo giỏi trên Tuyensinh247.com. Bứt phá điểm 9,10 chỉ sau 3 tháng. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com