Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Một đường tròn có đường kính \(4\left( m \right)\). Độ dài cung \({72^ \circ }\) trên đường tròn gần bằng giá trị nào sau đây? (Kết quả làm tròn đến 1 chữ số thập phân)

Câu 704146: Một đường tròn có đường kính \(4\left( m \right)\). Độ dài cung \({72^ \circ }\) trên đường tròn gần bằng giá trị nào sau đây? (Kết quả làm tròn đến 1 chữ số thập phân)

A. \(288,2\left( m \right)\).

B. \(3,1\left( {{\rm{\;m}}} \right)\).

C. \(2,5\left( m \right)\).

D. \(144,1\left( m \right)\).

Câu hỏi : 704146

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Với góc tính theo độ, độ dài cung tròn \(n\) (rad) là: \(l = Rn\)

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Đường tròn có đường kính 4 (m) => Bán kính R = 2(m).

  Độ dài cung tròn có số đo \({72^ \circ } = \dfrac{{72\pi }}{{180}} = \dfrac{{2\pi }}{5}\left( {{\rm{rad}}} \right)\) là: \(l = R \cdot \alpha  = 2 \cdot \dfrac{{2\pi }}{5} = \dfrac{{4\pi }}{5} \approx 2,5\left( {{\rm{\;m}}} \right)\).

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến Lớp 11 cùng thầy cô giáo giỏi trên Tuyensinh247.com. Bứt phá điểm 9,10 chỉ sau 3 tháng. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com