Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Trên đường tròn lượng giác, Cung nào sau đây có điểm ngọn trùng với \(B\) hoặc \(B'\)?

Câu 704158: Trên đường tròn lượng giác, Cung nào sau đây có điểm ngọn trùng với \(B\) hoặc \(B'\)?


A. \(\alpha  =  - \dfrac{\pi }{2} + k2\pi \left( {k \in \mathbb{Z}} \right)\).

B. \(\alpha  = \dfrac{\pi }{2} + k2\pi \left( {k \in \mathbb{Z}} \right)\).

C. \(\alpha  =  - {90^ \circ } + k{180^ \circ }\left( {k \in \mathbb{Z}} \right)\).

D. \(\alpha  = {180^ \circ } + k{360^ \circ }\left( {k \in \mathbb{Z}} \right)\).

Câu hỏi : 704158

Quảng cáo

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ta có: \(\left( {OA;OB'} \right) = \widehat {AOB'} =  - {90^ \circ };\left( {OB';OB} \right) = \left( {OB;OB'} \right) = {180^ \circ }\)

  \( \Rightarrow \) Số đo của các góc lượng giác thỏa mãn là: \( - {90^ \circ } + k{180^ \circ },k \in \mathbb{Z}\).

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến Lớp 11 cùng thầy cô giáo giỏi trên Tuyensinh247.com. Bứt phá điểm 9,10 chỉ sau 3 tháng. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com