Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Sử dụng quặng boxit (chứa 85% Al2O3, còn lại là Fe2O3, SiO2 và một số tạp chất không chứa nhôm) đển sản xuất Al với hiệu suất chung của toàn bộ quá trình là 80%. Khối lượng quặng boxit cần dùng đển sản xuất 100 tấn Al là

Câu 704244: Sử dụng quặng boxit (chứa 85% Al2O3, còn lại là Fe2O3, SiO2 và một số tạp chất không chứa nhôm) đển sản xuất Al với hiệu suất chung của toàn bộ quá trình là 80%. Khối lượng quặng boxit cần dùng đển sản xuất 100 tấn Al là

A. 200,7 tấn.

B. 188,9 tấn.

C. 236,1 tấn.

D. 277,8 tấn.

Câu hỏi : 704244
 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  \(\begin{array}{l}{n_{A{l_2}{O_3}}} = \dfrac{1}{2}.{n_{Al}} = \dfrac{1}{2}.\dfrac{{{{100.10}^3}}}{{27}} = \dfrac{{50000}}{{27}}(kmol)\\ \Rightarrow {m_{A{l_2}{O_3}}} = 102.\dfrac{{50000}}{{27}} = \dfrac{{{{17.10}^5}}}{9}(kg)\\ \Rightarrow {m_{quang}} = \dfrac{{{{17.10}^5}}}{{9.85\% .80\% }} = {277,8.10^3}(kg) = 277,8(\tan )\end{array}\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

>> Lộ Trình Sun 2025 - 3IN1 - 1 lộ trình ôn 3 kì thi (Luyện thi TN THPT & ĐGNL; ĐGTD) tại Tuyensinh247.com. Đầy đủ theo 3 đầu sách, Thầy Cô giáo giỏi, 3 bước chi tiết: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng đáp ứng mọi kì thi.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com