Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Hấp thụ từ từ tới hết a (mol) khí CO2 vào dung dịch chứa b (mol) NaOH và c (mol) Ba(OH)2, sau phản ứng thu được kết tủa X và dung dịch Y chứa hai chất tan Z và T (MZ < MT). Biết Z và T không phản ứng với khí CO2. Cho các phát biểu sau:

(a) Dung dịch Y tạo kết tủa trắng với dung dịch KOH.

(b) Thêm từ từ HCl vào Y, sau một thời gian mới thấy thoát ra khí.

(c) Chất Z tạo kết tủa trắng với dung dịch BaCl2.

(d) Đun nóng dung dịch T thu được khí nhưng không thu được kết tủa.

(e) Ta có a < b + 2c < 2a.

Số phát biểu đúng

Câu 704247: Hấp thụ từ từ tới hết a (mol) khí CO2 vào dung dịch chứa b (mol) NaOH và c (mol) Ba(OH)2, sau phản ứng thu được kết tủa X và dung dịch Y chứa hai chất tan Z và T (MZ < MT). Biết Z và T không phản ứng với khí CO2. Cho các phát biểu sau:

(a) Dung dịch Y tạo kết tủa trắng với dung dịch KOH.

(b) Thêm từ từ HCl vào Y, sau một thời gian mới thấy thoát ra khí.

(c) Chất Z tạo kết tủa trắng với dung dịch BaCl2.

(d) Đun nóng dung dịch T thu được khí nhưng không thu được kết tủa.

(e) Ta có a < b + 2c < 2a.

Số phát biểu đúng

A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

Câu hỏi : 704247
 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  (a), (e) đúng.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

>> Lộ Trình Sun 2025 - 3IN1 - 1 lộ trình ôn 3 kì thi (Luyện thi TN THPT & ĐGNL; ĐGTD) tại Tuyensinh247.com. Đầy đủ theo 3 đầu sách, Thầy Cô giáo giỏi, 3 bước chi tiết: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng đáp ứng mọi kì thi.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com