Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho các phát biểu sau:

(a) Tristearin và saccarozơ đều bị thủy phân trong môi trường kiềm.

(b) Tất cả các protein đều tan trong nước, tạo thành dung dịch keo.

(c) Tơ nitron được điều chế bằng phản ứng trùng hợp.

(d) Trong công nghiệp, axit axetic được điều chế bằng từ butan.

(e) Quá trình hidro hóa chất béo không no làm chất bẻo chuyển từ trạng thái rắn sang trạng thái lỏng.

Số phát biểu đúng

Câu 704249: Cho các phát biểu sau:

(a) Tristearin và saccarozơ đều bị thủy phân trong môi trường kiềm.

(b) Tất cả các protein đều tan trong nước, tạo thành dung dịch keo.

(c) Tơ nitron được điều chế bằng phản ứng trùng hợp.

(d) Trong công nghiệp, axit axetic được điều chế bằng từ butan.

(e) Quá trình hidro hóa chất béo không no làm chất bẻo chuyển từ trạng thái rắn sang trạng thái lỏng.

Số phát biểu đúng

A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

Câu hỏi : 704249
 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  (c), (d) đúng.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

>> Lộ Trình Sun 2025 - 3IN1 - 1 lộ trình ôn 3 kì thi (Luyện thi TN THPT & ĐGNL; ĐGTD) tại Tuyensinh247.com. Đầy đủ theo 3 đầu sách, Thầy Cô giáo giỏi, 3 bước chi tiết: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng đáp ứng mọi kì thi.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com