Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho sơ đồ phản ứng hóa học sau

Biết X, Y, Z, T đều chứa bari. (MX < MT < MY < MZ). Cho các phát biểu sau:

(a) Đun nóng dung dịch Z vừa thu được khí, vừa thu được kết tủa trắng.

(b) Chất Y tan trong nước thu được dung dịch có pH > 7.

(c) Dung dịch T tác dụng với NaHCO3 thu được kết tủa trắng.

(d) MX + MY = 350.

(e) Nhiệt phân T thu được chất X.

Số phát biểu đúng

Câu 704251: Cho sơ đồ phản ứng hóa học sau

Biết X, Y, Z, T đều chứa bari. (MX < MT < MY < MZ). Cho các phát biểu sau:

(a) Đun nóng dung dịch Z vừa thu được khí, vừa thu được kết tủa trắng.

(b) Chất Y tan trong nước thu được dung dịch có pH > 7.

(c) Dung dịch T tác dụng với NaHCO3 thu được kết tủa trắng.

(d) MX + MY = 350.

(e) Nhiệt phân T thu được chất X.

Số phát biểu đúng

A. 2.

B. 3.

C. 4.

D. 5.

Câu hỏi : 704251
 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  (a), (c), (d) đúng.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

>> Lộ Trình Sun 2025 - 3IN1 - 1 lộ trình ôn 3 kì thi (Luyện thi TN THPT & ĐGNL; ĐGTD) tại Tuyensinh247.com. Đầy đủ theo 3 đầu sách, Thầy Cô giáo giỏi, 3 bước chi tiết: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng đáp ứng mọi kì thi.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com