Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho 5 gam hỗn hợp CaCO3 và KHCO3 tác dụng hết với dung dịch HCl dư, thu được V (L) khí CO2. Giá trị của V là

Câu 704279: Cho 5 gam hỗn hợp CaCO3 và KHCO3 tác dụng hết với dung dịch HCl dư, thu được V (L) khí CO2. Giá trị của V là

A. 1,12.

B. 2,24.

C. 3,36.

D. 4,48.

Câu hỏi : 704279
 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  \({n_{C{O_2}}} = {n_{MC{O_3}}} = \dfrac{5}{{100}} = 0,05(mol) \Rightarrow {V_{C{O_2}}} = 1,12(l)\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

>> Lộ Trình Sun 2025 - 3IN1 - 1 lộ trình ôn 3 kì thi (Luyện thi TN THPT & ĐGNL; ĐGTD) tại Tuyensinh247.com. Đầy đủ theo 3 đầu sách, Thầy Cô giáo giỏi, 3 bước chi tiết: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng đáp ứng mọi kì thi.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com