Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thực hiện điều chế muối kép ngậm nước (X) như sau:

- Pha chế dung dịch (NH4)2SO4 bão hòa chứa 13,2 gam chất tan ở nhiệt độ 70oC.

- Cho 5,6 gam bột Fe vào cốc dung dịch H2SO4 20% (dư khoảng 10% so với lượng phản ứng), khuấy. Đậy cốc bằng mặt kính đồng hồ và đun nhẹ cho đến khi sắt tan hết. Lọc lấy dung dịch cô cạn trên nồi cách thủy đến khi xuất hiện váng tinh thể.

- Trộn ngay hai dung dịch nóng với nhau, khuấy mạnh rồi để nguội, làm lạnh, lọc tách được 26,656 gam tinh thể muối X. Kết quả phân tích nguyên tố của muối X như sau: %Fe = 14,29%; %N = 7,14%; %S = 16,33%; %H = 5,1%; %O = 57,14%.

Phần trăm khối lượng (NH4)2SO4 trong dung dịch ban đầu đã tách ra tạo tinh thể muối X là

Câu 704287: Thực hiện điều chế muối kép ngậm nước (X) như sau:

- Pha chế dung dịch (NH4)2SO4 bão hòa chứa 13,2 gam chất tan ở nhiệt độ 70oC.

- Cho 5,6 gam bột Fe vào cốc dung dịch H2SO4 20% (dư khoảng 10% so với lượng phản ứng), khuấy. Đậy cốc bằng mặt kính đồng hồ và đun nhẹ cho đến khi sắt tan hết. Lọc lấy dung dịch cô cạn trên nồi cách thủy đến khi xuất hiện váng tinh thể.

- Trộn ngay hai dung dịch nóng với nhau, khuấy mạnh rồi để nguội, làm lạnh, lọc tách được 26,656 gam tinh thể muối X. Kết quả phân tích nguyên tố của muối X như sau: %Fe = 14,29%; %N = 7,14%; %S = 16,33%; %H = 5,1%; %O = 57,14%.

Phần trăm khối lượng (NH4)2SO4 trong dung dịch ban đầu đã tách ra tạo tinh thể muối X là

A. 55%.

B. 68%.

C. 76%.

D. 82%.

Câu hỏi : 704287
  • Đáp án : B
    (0) bình luận (0) lời giải

    Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

>> Lộ Trình Sun 2025 - 3IN1 - 1 lộ trình ôn 3 kì thi (Luyện thi TN THPT & ĐGNL; ĐGTD) tại Tuyensinh247.com. Đầy đủ theo 3 đầu sách, Thầy Cô giáo giỏi, 3 bước chi tiết: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng đáp ứng mọi kì thi.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com