Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Đietyl phtalat (DEP) là thuốc dùng trị ghẻ ngứa; phòng và điều trị ghẻ ngứa do côn trùng đốt, vắt hoặc đỉa cắn. DEP là chất lỏng, trong suốt, không màu hoặc màu hơi ngà vàng, sánh như dầu, có mùi thơm; có khối lượng riêng 1,125 gam/mL; nhiệt độ sôi là 295oC. DEP không tan trong nước, dễ tan trong etanol và ete. Phản ứng tổng hợp DEP từ anhidrit phtalic và ancol etylic như sau:

Từ m kg anhidrit phtalic có thể sản xuất được 5000 lọ thuốc DEP. Biết mỗi lọ thuốc DEP chứa 8mL DEP (còn lại là tá dược) và hiệu suất phản ứng tính theo anhidrit phtalic là 80%. Giá trị của m gần nhất với giá trị nào sau đây?

Câu 704291: Đietyl phtalat (DEP) là thuốc dùng trị ghẻ ngứa; phòng và điều trị ghẻ ngứa do côn trùng đốt, vắt hoặc đỉa cắn. DEP là chất lỏng, trong suốt, không màu hoặc màu hơi ngà vàng, sánh như dầu, có mùi thơm; có khối lượng riêng 1,125 gam/mL; nhiệt độ sôi là 295oC. DEP không tan trong nước, dễ tan trong etanol và ete. Phản ứng tổng hợp DEP từ anhidrit phtalic và ancol etylic như sau:

Từ m kg anhidrit phtalic có thể sản xuất được 5000 lọ thuốc DEP. Biết mỗi lọ thuốc DEP chứa 8mL DEP (còn lại là tá dược) và hiệu suất phản ứng tính theo anhidrit phtalic là 80%. Giá trị của m gần nhất với giá trị nào sau đây?

A. 39,00.

B. 31,00.

C. 38,00.

D. 25,00.

Câu hỏi : 704291
  • Đáp án : C
    (0) bình luận (0) lời giải

    Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

>> Lộ Trình Sun 2025 - 3IN1 - 1 lộ trình ôn 3 kì thi (Luyện thi TN THPT & ĐGNL; ĐGTD) tại Tuyensinh247.com. Đầy đủ theo 3 đầu sách, Thầy Cô giáo giỏi, 3 bước chi tiết: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng đáp ứng mọi kì thi.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com